Γιώργος Χαρίσης Μοντέλο

  Website
  Face Modeling
  Fashion Modeling
  Commercial Modeling
  Height: 5′11ʺ / 180cm Born: 1979
  Modelisto™ - Modeling.gr Wiki Directory © 2017 | About | Guidelines | |
  modelisto twittermodelisto facebook