Dimitrios Kontoulis FASHION #148832

    Dimitrios Kontoulis photographer (φωτογράφος). Work by photographer Dimitrios Kontoulis demonstrating Fashion Photography in a photo-session with the model Alexandra Loizou Stathokostopoulou.Fashion Photography Photo #148832
    Dimitrios Kontoulis photographer (φωτογράφος). Work by photographer Dimitrios Kontoulis demonstrating Fashion Photography.Fashion Photography Photo #148833
    Dimitrios Kontoulis photographer (φωτογράφος). Work by photographer Dimitrios Kontoulis demonstrating Fashion Photography.Fashion Photography Photo #148833

    Fashion Photography

    Work by photographer Dimitrios Kontoulis demonstrating Fashion Photography in a photo-session with the model Alexandra Loizou Stathokostopoulou. To add details about this photoshoot, .