Αναστασία Τερζή COMMERCIAL #127948

  Anastasia Terzi model (Αναστασία Τερζή μοντέλο), Jerry Anogiatis photographer (φωτογράφος). Anastasia Terzi demonstrating Commercial Modeling, in a photoshoot by Jerry Anogiatis.Photography & editing: Jerry Anogiatisclothes: Zinas CinemaCommercial
  Anastasia Terzi model (Αναστασία Τερζή μοντέλο). Photoshoot of model Anastasia Terzi demonstrating Body Modeling.Body Modeling Photo #127950
  Anastasia Terzi model (Αναστασία Τερζή μοντέλο). Photoshoot of model Anastasia Terzi demonstrating Body Modeling.Body Modeling Photo #127950

  Commercial Modeling

  Model: Anastasia Terzi
  Photography & editing: Jerry Anogiatis
  clothes: Zinas Cinema