Alexander Karmios FASHION #142170

  Alexander Karmios photographer & filmmaker. Work by photographer Alexander Karmios demonstrating Fashion Photography in a photo-session with the model Anastasia Stefanidou.Work by photographer Alexander Karmios demonstrating fashion photography. re
  Alexander Karmios photographer & filmmaker. Work by photographer Alexander Karmios demonstrating Fashion Photography in a photo-session with the model Anastasia Stefanidou.Work by photographer Alexander Karmios demonstrating fashion photography. re
  Alexander Karmios photographer & filmmaker. Work by photographer Alexander Karmios demonstrating Fashion Photography in a photo-session with the model Anastasia Stefanidou.Work by photographer Alexander Karmios demonstrating fashion photography. re

  Fashion Photography

  Work by photographer Alexander Karmios demonstrating fashion photography.

  model Anastasia Stefanidou
  represented by agency
  Agent Represents Athens