Μοντέλα στην ΕλλάδαΑθήνα › Ζωγράφου 6

  Αθήνα › Ζωγράφου responds in same day

  and add details about Dimitra Michala

  Αθήνα › Ζωγράφου responds in same day

  and add details about Demetrios Pittas

  Αθήνα › Ζωγράφου

  and add details about Demetris Paradisiotis

  Αθήνα › Ζωγράφου

  and add details about Penny Koraki

  Αθήνα › Ζωγράφου

  My name is Sergios i haven't experience as model but i always want it. I have blonde hair green eyes and white skin . My mother is from Russia and my father from Greece . I leave in athens . I speak excellent greek good English and little russian. Thats all about me. 5′8ʺ / 173cm Born 1989

  Modelisto™ - Modeling.gr Wiki Directory © 2017 | About | Guidelines | |
  modelisto twittermodelisto facebook